dejavnosti menu

Kaj pogrešaš v svojem kraju?

  • Ste zadovoljni z življenjem v vaši lokalni skupnosti?
  • Menite, da je vaša organizacija dovolj vpeta v lokalno dogajanje?
  • Ali v vašem okolju manjka več povezovanja in sodelovanja? S kom se vam zdi koristno povezati za učinkovitejše reševanje navedenega problema (druge NVO, občina, podjetja, prebivalci, javne inštitucije …)?
  • Bi za uspešno reševanje navedenega problema potrebovali dodatne vire (kader, znanje, finančna, materialna sredstva …)?
  • Bi potrebovali za reševanje navedenega problema dodatna znanja in veščine?

Taka in podobna vprašanja in okoliščine vam lahko pomagamo razrešiti v Regionalnem stičišču NVO Planota. Vas zanima kako?

Potrebnih je več korakov:

  1. Na začetku je pomembno informirati lokalne javnosti o načrtovanih skupnih akcijah za reševanje lokalnih potreb, da v reševanje vključimo čim več ljudi oz. organizacij.
  2. Sledi izvedba sestankov in srečanj s posamezniki in organizacijami iz različnih sektorjev. Namen: identifikacija skupnih potreb oz. izzivov ter možnih rešitev.
  3. To je podlaga za pripravo načrta za skupne akcije reševanje lokalne potrebe oz. izziva, ki vsebuje: ključne vsebine, uporabnike, sodelujoče deležnike in njihove vloge, potrebna sredstva in kadre ter način njihovega zagotavljanja.
  4. Na koncu je pomembno obveščanje in informiranje ciljne publike o novih rešitvah oz. storitvah za zadovoljevanje potrebe oz. izziva. Namen: informiranje potencialnih uporabnikov o novi rešitvi oz storitvi.

Pridi po nasvet 1

PRIDI PO NASVET

V stičišču nudimo svetovanja in mentorstva. Svetovanje je lahko enkratno ali večkratno, vendar gre za podajanje razmeroma hitrih odgovorov na vaša vprašanja.

 

Preberite več...

Postani NVO s potencialom POSTANI NVO S POTENCIALOM

Kaj je NVO s potencialom?

Zakaj bi se pridružili?

 

Preberite več...

VKLJUCI SE V NASE AKCIJE

VKLJUČI SE V NAŠE AKCIJE

Občasno izvajamo različne akcije za promocijo nevladnega sektorja.

Vabljeni, da se nam pridružite.

Preberite več...

OBJAVI DOGODEK

OBJAVI DOGODEK

Želite objaviti vaš dogodek?

V stičišču želimo NVO-jem pomagati pri promociji dogodkov preko spletne strani, e-NVObvestil in socialnega omrežja.

 

Preberite več...

KAJ POGRESAS V SVOJEM KRAJU

KAJ POGREŠAŠ V SVOJEM KRAJU

Ste zadovoljni z življenjem v vaši lokalni skupnosti?

 

Preberite več...

IZBOLJSAJMO POGOJE ZA DELOVANJE NVO

IZBOLJŠAJMO POGOJE ZA DELOVANJE NVO

Skupaj do boljših pogojev za delovanje

 

 

Preberite več...