projekti menu

Ustanovljeni kot lokalna razvojna fundacija z namenom spodbujanja razvoja na Banjški in Trnovski planoti smo preko izvedbe različnih projektov območje svojega delovanja razširili na širše območje celotne Goriške razvojne regije.

PROJEKT PRO-NET

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n