projekti menu

GROW - Development of woman self-help group in the area of multifunctional farming (Razvoj ženskih skupin za samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva)

LRF bit planota NVO mali          Minstrstvo za javno upravo LOGO

 

 

www.e-growing-together.weebly.com

 

Projekt GROW je namenjen razvoju večnamenskega kmetovanja kot možnosti delovnega področja in socialne vključenosti ranljivih cilnih skupin. Osnovna naloga projekta je podpora ženskam na podeželju, in sicer pri pridobivanju dodatnega znanja in kompetenc za lastni razvoj, večjo zaposljivost in vključitev na trg dela.

Partnerji

Ustanova Fundacija BiT Planota (vodilni partner); Šolski center Nova Gorica (SLO); Zavod za gostinstvo in turizem na Planoti, so.p. (SLO); Univerza Szt. István (HUN); INTERLAND, socialna zadruga (IT); SOFORM SCARL (IT).

Cilji

 • Podpora ženskam s podeželja pri pridobivanju znanja in kompetenc za osebi razvoj, večjo zaposljivost in vključitev v trg dela.
 • Omogočanje ženskam s podeželja lažji prehod k zaposlitvi oz. nadaljnjem izobraževanju s pomočjo učenja na področju kmetijstva, socialnih vsebin in podjetništva na podeželju.
 • Ustanovitev skupine žensk za samopomoč z namenom, da s skupnimi močmi premagujejo ovire pri pridobivanju znanja, ustvarjanjo mrežo podjetništva in se medsebojno motivirajo.
 • Predvidenje korakov in vključevanje pripravljenih programov ter metodologije v šolski sistem.
 • Priprava možnosti za vključevanje programov večfunkcionalnega kmetijstva v lokalne in regionalne razvojne programe.

Aktivnosti

 • Priprava modela za osnovanje skupine žensk za samopomoč na področju večfunkcionalnega kmetijstva.
 • Priprava priročnika za osnovanje skupine žensk za samopomoč na področju večfunkcionalnega kmetijstva.
 • Priprava individualnih načrtov izobraževanja za skupino žensk za samopomoč na področju večfunkcionalnega kmetijstva.
 • Ocena pripravljenih programov in metodologije.
 • Priprava programa za vključitev programov in metodologije v šolski sistem.
 • Priprava programa za vključitev prgramov v lokalne in regionalne razvojne programe.
 • Mednarodna konferenca za diseminacijo rezultatov.

Rezultati

 • Priprava modela skupine žensk za samopomoč.
 • Priprava priročnika za osnovanje skupine žensk za samopomoč - v slovenščini
 • Priprava individualnega načrta izobraževanja za skupino žensk za samopomoč.
 • Izvedba mednarodne konference.

Trajanje

28 mesecev; od 1. septembra 2014 do 31. decembra 2016.

Vrednost

Skupna vrednost je 164.403 €.

PROJEKT PRO-NET

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n