projekti menu

Planota prijazna invalidom - PLANINA

logotip EKSRP LEADER barvni 3

 

Projekt PLANINA je namenjen spodbujanju prilagajanja ponudbe na Banjški in Trnovski Planoti invalidom z različnimi vrstami telesne oviranosti. Podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka.

Partnerji

Ustanova Fundacija BiT Planota (vodilni partner); Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica; Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske; Društvo paraplegikov Severne Primorske; Premiki – Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj za dostopni turizem, Ljubljana; Zavod GOST na Planoti, Zveza nacionalnih združenj paraplegikov; ESCIF - European Spinal Cord Injury Federation, Švica.

Cilji

 • Omogočiti invalidom spoznavanje naravne in kulturne dediščine na območju Banjške in Trnovske planote.
 • Vzpostaviti pogoje za boljšo družbeno in kulturno integracijo invalidov na Banjški in Trnovski planoti.
 • Obveščanje javnosti in potencialnih uporabnikov – invalidov – o "invalidom prijazni destinaciji Planota".

Aktivnosti

 • Analiza interesov invalidov za ogled naravne in kulturne dediščine na Planoti.
 • Tehnično opremljanje točk naravne in kulturne dediščine.
 • Vzpostavitev centralne informacijske točke.
 • Usposabljanje turističnih vodičev.
 • Organizacija in izvedba pilotnega ogleda naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti.
 • Organizacija in izvedba skupne prireditve med društvi invalidov in nevladnimi organizacijami na Banjški in Trnovski Planoti.
 • Informiranje javnosti ter širjenje rezultatov projekta.

Rezultati

 • 5 točk naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti prilagojeno obisku invalidov z različno telesno oviranostjo.
 • Priprava priporočil za tehnično opremljanje 15 točk naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti.
 • Vzpostavitev centralnih informacijskih točk za predstavitev turističnih znamenitosti na portalu Turistično informativnega centra na Lokvah.
 • Priprava programa za online prijave obiska turističnih znamenitosti na Banjški in Trnovski Planoti.
 • Usposobljenost šestih turističnih vodičev za vodenje invalidnih oseb po znamenitostih Banjške in Trnovske Planote.
 • Izvedba pilotnega ogleda naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti.
 • Organizacija in izvedba skupne prireditve med društvi invalidov in nevladnimi organizacijami na Banjški in Trnovski Planoti.
 • Priprava spletne strani projekta za informiranje o rezultatih projekta v 3 jezikih.
 • Priprava 5000 izvodov predstavitvene zgibanke v 3 jezikih.
 • Presoja o pridobivanju certifikata »Invalidom prijazno« za turistično destinacijo Banjške in Trnovske Planote.

Trajanje

Od 1. aprila 2012 - 30. septembra 2013.

Vrednost

Skupna vrednost je 111.095,88 CHF (91.987,12 €).

PROJEKT PRO-NET

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n